Aktualności Aktualności

Las powróci - inicjujemy akcję dla społeczeństwa

„Las powróci” – inicjujemy akcję dla społeczeństwa

Nadleśnictwo Czerniejewo wraz ze zbliżającą się wiosną przystępuje do odnowienia powierzchni poklęskowych.

Pragniemy aby w pracach przywracających las mogli wziąć udział mieszkańcy okolicznych miejscowości.

W pierwszej kolejności akcją społeczną chcemy objąć tzw. „Małpi Gaj”, który znajduje się na terenie Wrześni i dotychczas stanowił zieloną ostoję dla odpoczynku mieszkańców.

Las ten w naszych oczach „przynależy” do mieszkańców i przy ich udziale powinien powrócić dla przyszłych pokoleń.

Zamierzamy przeprowadzić akcje w formule „Las powróci – sztafeta pokoleń”, która będzie polegać na wspólnym sadzeniu lasu przez rodziców z dziećmi (w wieku szkoły podstawowej). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni Pana Tomasza Kałużnego do akcji pragniemy włączyć również młodzież uczącą się w szkołach średnich.

Akcja sadzenia planowana jest na początek kwietnia, aczkolwiek dokładny termin podyktowany będzie warunkami pogodowymi.

Już dziś swój udział i wsparcie zaoferowała firma Volkswagen Poznań Sp. z o.o., której pracownicy  poświęcą kilka dni na sadzenie lasu.

Akcją tą oprócz terenu miasta Września chcemy objąć również uszkodzone przez "huragan 100-lecia" lasy z obszaru gmin Nekla i Czerniejewo.

Wsparcie czynu zapowiedział już Burmistrz Miasta i Gminy Września - Pan Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla - Pan Karol Balicki oraz Burmistrz Miasta Gminy Czerniejewo  - Pan Tadeusz Szymanek

Nadleśnictwo pragnie poinformować, że  prace związane z uporządkowaniem skutków „huraganu 100-lecia” są już na ukończeniu i do końca czerwca planujemy zakończyć porządkowanie szkód "powierzchniowych". Pojedyncze drzewa wywrócone lub połamane w wyniku tej wichury będą usuwane co najmniej do końca tego roku, gdyż jednoczesnie zmagamy się ze skutkami wieloletniej, a szczególnie zeszłorocznej suszy, która spowodowała osłabienie drzewostanów i masowe pojawy szkodników.

W ramach odnowień klęskowiska Nadleśnictwo Czerniejewo przywróci las na obszarze ok 600 ha co stanowi powierzchnię blisko 30-tu Stadionów Narodowych w Warszawie.

W 2018 roku udało się odnowić ponad 60 ha powierzchni dotkniętych  huraganem.

W roku 2019 planujemy odnowić 230 ha, po połowie na wiosnę i jesień.

Więcej szczegółów dotyczących akcji nadleśnictwo przekaże na początku marca, przed rozpoczęciem terminu nasadzeń, poprzez komunikaty na stronie www nadleśnictwa, radio i informacje w prasie. Pragniemy również odwiedzić szkoły z terenu gmin Września, Czerniejewo oraz Nekla.