Aktualności Aktualności

Odnawianie, czy zalesianie?

O gruncie z młodym lasem leśnicy mówią, że został on odnowiony lub zalesiony. Czym jest odnawianie, a czym zalesianie?

Odnawianie lasu związane jest z gruntami, na których wcześniej był już las. Przejściowy brak drzew na danej powierzchni może być spowodowany zaplanowanym pozyskaniem drewna w ramach gospodarki leśnej lub wyniku działania klęsk żywiołowych takich jak świegołomy, wiatrołomy, pożary lub powodzie. Na gruntach leśnych przejściowe pozbawienie drzewostanu bywa też spowodowane działaniem patogeniczych grzybów np. opieńki lub gradacji szkodników np. brudnicy mniszki, kornika drukarza. Odnowienie takich powierzchni może odbywać się naturalne lub sztucznie. Odnowienie naturalne odbywa się poprzez samosiew lub z odrośli z pni lub korzeni. Odnowienie naturalne stosuje się tylko tam gdzie skład drzewostanu jest dostosowany do siedliska, a silny drzewostan jest odpory na patogeny i czynniki abiotyczne. Sztuczne odnowienie odbywa się poprzez wysiewanie nasion z wyselekcjowanych drzew lub wysadzanie sadzonek produkowanych w szkółkach leśnych.

Zarówno w przypadku zalesiania jak i odnawiania, zawsze wiąże się to ze zgromadzeniem ogromnych ilości nasion lub wyhodowania setek tysięcy sadzonek.

Zalesianie to również zakładanie drzewostanów, ale tam, gdzie przedtem las nie występował. Najczęściej zalesianie związane jest z gruntami już nie użytkowanymi rolniczo, zdegradowanymi przez przemysł i nieużytkami. Wprowadzanie lasu na takie powierzchnie może odbywać się przez siew lub sadzenie sadzonek. Zalesianie odbywa się przy pomocy człowieka.