Aktualności Aktualności

Skąd biorą się sadzonki drzew sadzonych w lesie?

Niedługo, bo już w połowie października rozpocznie się jesienne sadzenie lasu. Do odnowienia 28 ha powierzchni potrzebne będzie ok. 190 tyś. sztuk sadzonek. Skąd wziąć taką ilość małych drzew?

Ze szkółki leśnej. Większość szkółek leśnych to szkółki otwarte, w takich szkółkach najczęściej produkuje się gatunki światłolubne. Rzadziej spotkać można szkółki podokapowe czyli takie gdzie produkcja sadzonek odbywa się pod osłoną drzew. Szkółki podokapowe przede wszystkim produkują sadzonki drzew wymagających osłony przed słońcem lub mrozem w pierwszych latach życia. W szkółkach otwartych i podokapowych produkuje się sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym. Zupełnie inaczej wygląda produkcja sadzonek z bryłką w szkółkach kontenerowych. Takich szkółek w Polsce jest zaledwie kilka.

Szkółka leśna Nadleśnictwa Czerniejewo położona jest w Leśnictwie Jezierce. Założona została w 1972 roku. Produkcja sadzonek odbywa się na 3,60 ha otwartej powierzchni. Szkółka podzielona jest na 4 kwatery oddzielone pasami ochronnymi. Pasy te mają za zadanie stworzyć korzystny mikroklimat sprzyjający rozwojowi sadzonek, ograniczyć gwałtowne wiatry, czy tworzyć lekkie ocienienie. Szkółka ma korzystne warunki glebowe i mimo stosunkowo długiego czasu istnienia zachowuje wzorową zdolność produkcyjną. Powierzchnia produkcyjna szkółki wyposażona jest w system nawadniający w postaci deszczowni.

W szkółce produkowanych jest 25 gatunków drzew i krzewów głównie na potrzeby Nadleśnictwa oraz na sprzedaż. Rocznie wyjmowanych ze szkółki z przeznaczeniem do odnowień i zalesień jest ok. 800 tyś. sztuk sadzonek, z czego 70% stanowią gatunki liściaste, a 30% gatunki iglaste. Produkowane są zarówno główne gatunki lasotwórcze takie jak: sosna, dęby, świerk, olsza, buk, grab, klon, jak i wzbogacające różnorodność biologiczną np.: jarząb, jabłoń dzika, kalina koralowa, bez czarny, dereń. Te ostatnie są szczególnie ważne, ze względu na to, że ich kwiaty, owoce i nasiona często stanowią źródło pokarmu dla rzadkich gatunków zwierząt.

Szkółka w Jeziercach stanowi jeden z punktów ścieżki edukacyjnej i jest często odwiedzana przez dzieci i młodzież w ramach programu edukacji leśnej.

Ciągła wymiana doświadczeń i szkolenia leśników szkółkarzy jest bardzo ważna dla efektywnej produkcji szkółkarskiej.