Aktualności Aktualności

Wsparcie dla Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy

W dniu 15.09.2021 r. odbyło się symboliczne przekazanie czeku potwierdzającego udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na cele społeczno- użyteczne dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Środki pieniężne w wysokości  trzech tysięcy złotych  w imieniu MPP na Lednicy odebrał Dyrektor Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa wraz z Zastępcą Dyrektora ds. ekonomicznych Markiem Krężałkiem. Dotacja przeznaczona zostanie na prace renowacyjno-konserwacyjne obiektów znajdujących się na terenie osady edukacyjnej w Rezerwacie Archeologicznym Gród Wczesnopiastowski w Gieczu.

Mamy nadzieję, że przekazane wsparcie umożliwi konserwacje i zabezpieczenie obiektów edukacyjnych, tak chętnie wykorzystywanych podczas wycieczek przez dzieci i młodzież szkolną.