Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Numer Interwencyjny

Nadleśnictwo Czerniejewo dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na miejsca rozrodu i lęgi ptaków. Jednak w przypadku stwierdzenia nieumyślnego zniszczeniu stanowiska lęgowego lub znalezieniu rannego zwierzęcia w wyniku prowadzenia prac leśnych lub innej sytuacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 601 427 859.

Telefon alarmowy funkcjonuje w okresie od 1 marca do 15 października w godzinach 7.00 – 22.00, a od 16 października do końca lutego w godzinach 7.00 – 16.00.

Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce