Asset Publisher Asset Publisher

„Mokradła i woda”. Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego świętujemy rocznicę podpisania międzynarodowej konwencji o ochronie mokradeł - Konwencji Ramsarskiej

Mokradła to śródlądowe ekosystemy wodne i wodno-błotne w tym bagna, błota, torfowiska, zbiorniki naturalne oraz sztuczne, stałe jak i okresowe, o wodach płynących i stojących, o wodach zarówno słodkich, słonawych jak i słonych łącznie z płytkim przybrzeżem wód morskich, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m. 


Dawniej w Europie mokradła zajmowały znaczne obszary. W ostatnich stuleciach prawie 90% mokradeł zostało osuszonych w wyniku przekształcania naturalnych podmokłych terenów na pastwiska lub pola orne. 

Materiały na temat Światowego Dnia Mokradeł
Dziś wiemy jak ważną rolę pełną mokradła:
• przechwytują oraz retencjonują wodę deszczową, magazynując ją w czasach obfitych opadów i powoli uwalniając w czasie niedoboru deszczu, dzięki czemu przeciwdziałają suszom,
• chronią przed powodziami 
• akumulują węgiel dzięki czemu pomagają chronić klimat,
• poprawiają jakość wody absorbując zanieczyszczenia (np. spływające z pól nawozy sztuczne),
• są ostoją wielu cennych gatunków roślin i zwierząt (40 % gatunków żyjących na Ziemi jest związana z mokradłami, z czego 25% zagrożona jest wyginięciem).


Nadleśnictwo Czerniejewo również podjęło działania mające na celu zatrzymanie wody w lesie. Obecnie prowadzimy małą retencje nizinną na dwóch rowach w zarządzie Nadleśnictwa Czerniejewo, renaturalizacje obszarów wodno-błotnych - budowa przetamowań na rowach leśnych oraz budowę stawów oraz zastawek piętrzących.