Asset Publisher Asset Publisher

Kąpiel – zabroniona!

Co to jest retencja wodna i do czego służą zbiorniki retencyjne?

Retencja wodna jest to okresowa zdolność do magazynowania wody lub opóźnianie jej odpływu. Na terenach leśnych spotykamy się z retencją powierzchniową czyli zatrzymaniem wody w dolinach rzek, jeziorach, bagnach, zbiornikach retencyjnych, a także szatę roślinną, lód i śnieg. Retencja podziemna to zatrzymanie wody w skałach podłoża. 
 
W Lasach Państwowych prowadzi się szereg działań związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniem suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. Na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo w ramach Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko zrealizowano budowę 2 zbiorników retencyjnych oraz budowę systemu zastawek i przepustów.
 
Retencja wodna w lasach to bardzo korzystne zjawisko wiąże się ono ze zmianą szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenu lasu na wolniejszy odpływ gruntowy, poprawą uwilgotnienia siedlisk leśnych, wzbogaceniem środowiska leśnego, udostępnieniem wody dla zwierząt leśnych. Woda gromadzona w jeziorach lub zbiornikach retencyjnych często wykorzystywana jest do ochrony przeciwpożarowej lasu. 
 
Niekiedy takie zbiorniki służą również rekreacji, jednak wtedy wymagają odpowiedniego przystosowania. 
Żaden ze zbiorników retencyjnych na terenie nadleśnictwa nie jest kąpieliskiem – tym samym kąpiel w nich jest zabroniona.
Zbiorniki przeznaczone do rekreacji są wyraźnie oznakowane, posiadają wyznaczone fragmenty z ustalonym bezpiecznym, łagodnie opadającym brzegiem, bez nagłych uskoków. Woda w kąpieliskach jest regularnie badana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
 
Nie narażaj zdrowia i życia! Kąp się tylko w miejscach dozwolonych.