Asset Publisher Asset Publisher

mała retencja w lesie, czyli jak zatrzymać wodę?

Mała retencja oznacza zatrzymanie w lesie jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i gruntowym obiegu przy zastosowaniu środków możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych i „przyjaznej” środowisku hydrotechnice.

Doskonale wiemy jak ważna jest woda w lesie, dlatego od kilkunastu lat prowadzimy mnóstwo działań, by zatrzymać w lesie każdą cenną kroplę, m.in. budując obiekty retencyjne. Co do zasady nie budujemy dużych obiektów hydrotechnicznych w postaci tam, czy zbiorników wodnych. Koncentrujemy się na spowalnianiu odpływu wody, naśladując przy tym przyrodę. Obiekty małej retencji budowane są z kamieni, ziemi, drewna czy faszyny https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/faszyna/ , wykorzystywane są również nasadzenia roślinne. Zależy nam na ich wtopieniu się w leśne otoczenie!

Mała retencja – duży efekt…

Mała retencja brzmi skromnie, jednak odgrywa w lesie bardzo dużą rolę. W przypadku niewielkich zbiorników i urządzeń hydrotechnicznych, które wchodzą w skład programów małej retencji nizinnej, liczy się ich liczba. Przekłada się ona na ich pozytywne działanie w dużej skali.

Jakie są cele małej retencji?

  • poprawa uwilgotnienia siedlisk leśnych poprzez podniesienie lustra wody gruntowej na terenach bezpośrednio przyległych do zbiornika lub urządzenia piętrzącego,
  • zamiana szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenu lasu na spowolniony
  • odpływ gruntowy,
  • urozmaicenie i wzbogacenie środowiska leśnego,
  • zapewnienie wody dla zwierzyny leśnej, ptactwa i owadów, co w konsekwencji sprzyja zwiększeniu biologicznej odporności drzewostanów,
  • zapewnienie wody dla ochrony przeciwpożarowej,
  • zapewnienie wody dla celów gospodarczych, do nawodnień deszczownianych i do hodowli ryb, tworzenie warunków rekreacji i wypoczynku.