Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Bagno Średzkie 

Utworzony 23.06.2005 roku o powierzchni 120,30 ha, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 76,82 ha. Powstał w celu zapewnienia ochrony wielu gatunków rzadkich ptaków wodnych i błotnych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Cybiny w Nekielce

Utworzony 24.03.2006 roku o powierzchni 36,05 ha. Powstał w celu ochrony wyróżniającego się krajobrazu powstałego w najbliższym sąsiedztwie rzeki Cybiny. Źródła Cybiny znajdują się w pobliżu wsi Nekielka, w gminie Nekla. Dolina Cybiny jest niemal bezleśna, a jej dno zajmują liczne rozlewiska. Unikalna przyroda Doliny Cybiny zachowała się do dnia dzisiejszego w niemal naturalnym stanie.