Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej określają budowę, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Nadleśnictwo Czerniejewo w obecnej strukturze administracyjnej istnieje od dnia 1 stycznia 1985 roku. Powierzchnia ogólna  Nadleśnictwa wynosi  13 611 ha. Składa się z dwóch obrębów: Czerniejewo i Nekla. Obręb leśny Czerniejewo tworzą leśnictwa: Jezierce, Karw, Linery, Promno. Obręb leśny Nekla tworzą leśnictwa: Dzikowy Bór, Milkarowo, Nekielka, Podstolice, Słomówko.

Plan Urządzenia Lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji urządzenia lasu. W Nadleśnictwie Czerniejewo obowiązuje na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.