Asset Publisher Asset Publisher

"i dębowy huczy las..." - wspomnienia o leśnikach

Dnia 6 lutego 2022 roku w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne o tytule ”...i dębowy huczy las".

Spotkanie otworzył Jerzy Osypiuk - prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. 

W trakcie spotkania miały miejsce dwa wystąpienia: prof. dr hab. Władysława Chałupki Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 - Słownik biograficzny oraz Andrzeja Antowskiego Las i jego gospodarze w XX w. w okolicach Nekli i Czerniejewa – prezentacja multimedialna fotografii archiwalnych z komentarzem autora. 

Po wystąpieniach prelegentów przybyli na spotkanie członkowie rodzin leśników podzieli się rówież swoimi wspomnieniami.

"Uważam, że było to bardzo ciekawe i potrzebne spotkanie. Przedstawione biografie leśników nie tylko przybliżyły sposób prowadzonej gospodarki leśnej Nadleśnictwa Czerniejewo w minionych latach, ale również ukazały leśników - Powstańców Wielkopolskich gotowych do największych poświęceń. Cieszę się z licznego udziału leśnych rodzin, które poprzez swoją obecność dały wyraz pamięci i chęci dzielenia się wspomnieniami i opowiadaniami o swoich bliskich. Serdeczne podziękowanie i gratulacje składam inicjatorowi spotkania Panu Prezesowi NSK Jerzemu Osypiukowi", mówi Artur Łachowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo. 

W wydarzeniu uczestniczyli leśnicy z Nadleśnictwa Czerniejewo,przedstawiciele Gminy Nekla, Stowarzyszenia Ekologicznego Czysta Nekla, stowarzyszenia Projekt Września, Czerniejewskiego Stowarzyszenia Kulturalnego POKOLENIA, Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego GNIAZDO, a także nekielscy przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Koła Diabetyków w Nekli.