Asset Publisher Asset Publisher

Bezpiecznej na drodze

Ścinka drzew przy drogach publicznych bezpieczniejsza dzięki szkoleniom dla osób kierujących ruchem.

W dniu 24.03.2016 w Nadleśnictwie Czerniejewo przedstawiciel z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Poznania przeprowadził szkolenie z zakresu kierowania ruchem na drogach publicznych dla pracowników nadleśnictwa oraz pracowników Zakładów Usług Leśnych. Szkolenie, które składało się z części teoretycznej i praktycznej, miało na celu zapewnienie profesjonalnego zabezpieczenia ścinki drzew oraz innych prac związanych z gospodarką leśną przy drogach publicznych. Wszyscy szkoleni otrzymali zaświadczenia do kierowania ruchem drogowym dla osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osób wykonujących roboty drogowe na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.
 
Ścinka drzew przy drogach należy do wyjątkowo niebezpiecznych, nie tylko ze względu na ruch drogowy, ale również z powodu pochylenia drzew. Usuwanie drzew przy szlakach komunikacyjnych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Z tego powodu należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.