Asset Publisher Asset Publisher

Czy to wandale?

Na terenie naszego Nadleśnictwa można spotkać drzewa z tajemniczymi znakami. Te dziwne nacięcia to spała żywiczarska.

Spała żywiczarska to nie akt wandalizmu, ale ciekawy fragment historii leśnictwa.

Na niektórych starych sosnach na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo można zaobserwować ślady nacięć wykonane ostrym, wąskim narzędziem. Na znacznej powierzchni pozbawionej kory, w dolnej części pni żywych drzew znajdują się głębokie rowki. Nacięcia ułożone są w regularną jodełkę, przedzieloną pionowym rowkiem. Na pionowym rowku widoczne są charakterystyczne łuski odstające od pnia, tu podwieszany był kubeczek do zbioru wycieku. Na niektórych drzewach zakładano nawet kilka spał pozostawiając tylko wąskie fragmenty pasów życiowych z nienaruszoną korą. Wyraźnie widać, że zrobiono je wiele lat temu. Najczęściej po zakończeniu żywicowania drzewa usuwano. Jednak w niektórych miejscach nadal można je spotkać, choć to coraz rzadszy widok.

Żywicowanie wykonywane było przez wiele dziesięcioleci i stanowiło ważny kierunek w gospodarce leśnej. Obecnie nie pozyskuje się już żywicy, w wielu przypadkach zastąpiono ją żywicami syntetycznymi.