Asset Publisher Asset Publisher

program "praca dla więźniów"

W miesiącach czerwiec i lipiec br. grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie, w ramach realizowanego programu  „Praca dla więźniów” wykonywała na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo prace z zakresu zagospodarowania lasu.

Na terenie szkółki leśnej osadzone panie zajmowały się pieleniem chwastów oraz pracami porządkowymi. Natomiast na terenie Leśnictwa Dzikowy Bór wykonywały prace z zakresu hodowli lasu, gdzie na uprawach leśnych zajmowały się pielęgnacją sadzonek leśnych poprzez usuwaniu chwastów przeszkadzających we wzroście młodym drzewkom.

Podczas zatrudnienia osadzone również zajęły się wyporządkowaniem terenu wokół zabytkowego pomnika Witolda Skórzewskiego znajdującego się na terenie  leśnictwa Linery. 

Należy podkreślić, że wszystkie prace wykonywane przez osadzone były realizowane z dużym zaangażowaniem i dokładnością.

Program „Praca dla więźniów” zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.