Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów

KOMUNIKAT

 

             Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo  w celu prowadzenia gospodarki rolnej.

Termin składania ofert upływa 14 maja 2021 r o godzinie 9.00.

            Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej, w tym ogłoszenie o przetargu, regulamin przetargu, wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, wzór oferty oraz wzór umowy dzierżawy znajdują się poniżej oraz są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Czerniejewo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_czerniejewo