Asset Publisher Asset Publisher

Przywracanie bioróżnorodności po "huraganie 100-lecia"

autor zdjęć: Martyna Wojciechowska

Huragan, który przeszedł przez teren naszego kraju z 11 na 12 sierpnia 2017 r zniszczył tysiące hektarów drzew, odbierając tym samym domy leśnej faunie. 

Walcząc ze skutkami huraganu 100-lecia wiosną tego roku leśnicy Nadleśnictwa Czerniejewo na obszarze klęskowiska w Leśnictwie Podstolice utworzyli remizę ptasią.

Czym jest remiza ptasia? To centrum biocenotyczne, w które wprowadza się rodzime gatunki drzew i krzewów miododajnych i owocodajnych, które stanowią bogatą bazę pokarmową dla ptaków, ssaków, gryzoni, owadów i innych.

Przy wyborze gatunków roślin Nasi leśnicy kierowali się zdolnością poszczególnych gatunków do wydawania jadalnych, mięsistych owoców, które wytwarzają nektar w czasie kwitnienia np. czereśnia ptasia, grusza pospolita oraz jarząb pospolity. Celem urozmaicenia pokarmu wprowadzono również roślinność krzewiastą m.in. różę dziką, bez czarny czy głóg jednoszyjkowy.

Ponadto, w ramach zwiększania bioróżnorodności na terenie remizy utworzono miejsca schronienia, a także bytowania i rozrodu owadów zapylających poprzez zamontowanie urządzeń zapewniających odpowiednie warunki.

Przedstawione na zdjęciach budki dla owadów są cennym elementem ochrony przyrody, ponieważ przyczyniają się do zachowania ważnych z przyrodniczego punktu widzenia populacji owadów takich jak pszczoły, trzmiele, biedronki czy motyle.