Asset Publisher Asset Publisher

Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

  • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby.

 

Więcej przydatnych informacji o ASF

Główny inspektor Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Mapa obszarów Polski dotkniętych ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/