Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

Po raz kolejny 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Tym razem poświęcony jest on roli lasów, jaką pełnią z zaopatrywaniu nas w życiodajną wodę.

Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchody tego dnia mają na celu podniesienie świadomości ludzi na temat znaczenia lasów na całym świecie. W tym roku w szczególny sposób koncentrujemy się na wodzie i roli lasów w jej oczyszczaniu i magazynowaniu.

W trakcie wiosennych wycieczek do lasu warto przyjrzeć się roślinności otaczającej jeziora i oczka wodne. Nawet niewielkie jeziorka stają się ostoją dla wielu roślin i zwierząt. W takich miejscach bez trudu znajdziemy niepozorne mszaki, które działają jak gąbka, magazynują wodę na czas suszy. Z drugiej strony, kiedy wody jest za dużo, bogata roślinność lasów opóźnia spływanie wody i minimalizuje erozję gleby. Tym samym ogranicza powstawanie powodzi. Lasy wokół miast zatrzymują zanieczyszczenia – stanowią naturalny filtr. Aktualnie lasy zajmują około 29% terytorium kraju. Ponad połowa to lasy o charakterze ochronnym, w tym także wodochronne.

Fot.: A. Możdżeń

Na terenie naszego Nadleśnictwa znajduje się kilka śródleśnych jezior często odwiedzanych przez turystów. Jezioro Baba i Jezioro Brzostek to najpopularniejsze miejsca wypoczynku. Leśne jeziora latem przynoszą ukojenie od upału nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, dlatego zawsze trzeba pamiętać o nie zostawianiu śmieci po wypoczynku nad jeziorem.

Czysta woda to jeden z najważniejszych zasobów na Ziemi. Dbajmy o jej jakość.

 Fot. M. Gołembowski