Asset Publisher Asset Publisher

Narada ze szkodnictwa leśnego

 

W dniu 24 maja 2022 roku w ośrodku edukacyjnym „Szumi Bór” w Rajmundowie odbyła się narada służb mundurowych dotycząca szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo.

Podczas narady omówiono szkodnictwo leśne za lata 2017-2021. W analizowanych latach najczęściej dochodziło do bezprawnego korzystania z lasu tj. niedozwolone wjazdy do lasu, zaśmiecanie i zanieczyszczanie lasu, puszczanie psa bez smyczy, kradzieży drewna oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego.

Podczas narady omówiono również wspólne działania przeprowadzone m.in. z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką.

Naradę podsumował Artur Łachowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo, dziękując uczestnikom za dotychczasową efektywną współpracę. Podkreślono również potrzebę dalszego pogłębiania i wymiany doświadczeń.