Asset Publisher Asset Publisher

O Lasach Czerniejewskich w eterze

Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo Pan Zbigniew Błasiak w audycji Radia Września mówił o efektach prac lesników w uprzątaniu skutków "huraganu 100-lecia" a także planowanych odnowieniach, akcji prospołecznej a także narastającym zagrożeniu wybuchu gradacji i złym stanie sanitarnym lasu wynikającycm z długotrwałej suszy.

O tym wszystkim można usłyszeć w załączonym wywiadzie: