Asset Publisher Asset Publisher

oszczędzamy w biurze

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna kampanie pt. "Oszczędzamy energię".

Chcieliśmy zachęcić do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej: energieoszczedzamy.pl, a poniżej przedstawiamy kilka PROPOZYCJI DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII W BIURZE.

Katalog działań, jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia zużycia energii jest bardzo szeroki. Do istotnych działań w tym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków;

modernizację lub wymianę oświetlenia;

zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;

dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza;

wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów;

nabycie urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

realizacja przedsięwzięć – termomodernizacyjnych i niskoemisyjnych;

wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS;

edukowanie i dzielenie się dobrymi praktykami;

audyt energetyczny budynku;

termomodernizacja budynku;

zamontowanie instalacji fotowoltaicznej;

montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii o 50%);

montaż baterii kompensacyjnych (dzięki czemu nie płacimy kar za energię pojemnościową);

zakup sprzętu z wyższymi klasami energetycznymi (np. komputery i laptopy, nowoczesna serwerownia, windy);

automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna);

podział oświetlenia na strefy;

zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu;

wykorzystywanie naturalnego oświetlenia bez zasłaniania okien;

korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta;

niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania;

ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;

wyłączanie przedłużaczy i ładowarek;

drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów – zbiorczo;

korzystanie z lampek (oświetlenia na biurku) zamiast oświetlenia górnego;

wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia;

ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie;

wyłączanie lodówek przed planowaną dłuższą nieobecnością;

gotowanie w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;

malowanie pomieszczeń na jasne kolory;

porównywanie i wybór najkorzystniejszej oferty firm dostarczających prąd.


 źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska