Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta "ochroniarzy" na klęskowisku

Grupa pracowników z nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zajmująca się ochroną lasu wizytowała tereny poklęskowe Nadleśnictwa Czerniejewo.

Na spotkaniu omawiano sytuację powstałą po nawałnicy, ogrom zniszczeń i rozmiar prac jaki wkładany jest w uprzątnięcie powalonych drzewostanów. Podczas spotkania zwrócono uwagę na trudności związane z uprzątaniem powalonych drzew w drzewostanach liściastych, gdzie niemal niemożliwa jest praca maszyn wielooperacyjnych. Poruszono też niezwykle istotny temat dotyczący owadzich szkodników drzew leśnych, których pojawu należy spodziewać na terenach poklęskowych.