Asset Publisher Asset Publisher

Razem dla Lasu

autor zdjęć: Maciej Gołembowski

Razem dla lasu

W dniu 18.12.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo przeprowadzona została skoordynowana akcja służb mundurowych dotyczącą zwalczania szkodnictwa leśnego. Jak co roku w okresie przedświątecznym pracownicy Lasów Państwowych wraz z policją nasilają działania mające na celu zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia na terenach leśnych. To właśnie w tym okresie wzrasta ilość kradzieży drzewek świątecznych zarówno z terenów leśnych jak i prowadzonych przez nadleśnictwo plantacji choinkowych. Jest to o tyle niepokojące, że w nadleśnictwach istnieje możliwość legalnego zakupu choinek w atrakcyjnych cenach.

Organizatorem tegorocznej akcji była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, niemniej prowadzone działania wpisały się w prowadzoną już cyklicznie akcję Straży Leśnej, która w tym roku otrzymała kryptonim Choinka 19. Spotkaniu w Nadleśnictwie Czerniejewo przewodniczył nadkomisarz Piotr Biniaś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Korzystając z gościnności Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo – Pana Zbigniewa Błasiaka działania terenowe zostały poprzedzone krótką odprawą przeprowadzoną z siedzibie nadleśnictwa.

W trakcie narady przypomniane zostały podstawowe przepisy dotyczące zwalczania szkodnictwa leśnego oraz innych wykroczeń popełnianych na terenach leśnych. Z uwagi na konieczność objęcia działaniami dużego obszaru w akcji uczestniczyli także przedstawiciele okolicznych jednostek policji oraz strażnicy leśni oddelegowani z sąsiednich jednostek. Nie zabrakło także funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wodnej oraz  przedstawicieli Straży Rybackiej.

Bo dokonaniu podziału na poszczególne patrole uczestnicy akcji wyruszyli w teren gdzie przeprowadzone zostały liczne kontrole legalności pozyskanego drewna oraz choinek. Z uwagi na nasilenie ruchu w okresie przedświątecznym sprawdzano także auta pod kątem sprawności stanu technicznego oraz przypadków nielegalnego wjazdu do lasu. Prowadzone działania objęły swoim zasięgiem także teren pobliskich targowisk, gdzie sprawdzono legalność pochodzenia sprzedawanych drzewek świątecznych. Dodatkowo przeprowadzono patrole w obrębie okolicznych jezior w celu przeciwdziałania przypadkom kłusownictwa.

W trakcie trwającej tylko tego dnia akcji udało się skontrolować 9 pojazdów oraz 24 osoby. Ponadto nałożono 4 mandaty karne oraz 2 pouczenia. Całość prowadzonych działań zakończono wraz z zapadającym zmrokiem. Tegoroczna akcja umożliwiła wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi służbami, udowadniając jednocześnie dobrą współpracę Lasów Państwowych z innymi służbami mundurowymi.