Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca z Zakładem Karnym w Gębarzewie

W dniu 13 maja 2022 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo Artur Łachowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie mjr Jarosław Korytowski podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych przy pracach związanych z zagospodarowaniem lasu.

Głównym celem programu „Praca dla więźniów” jest zwiększanie powszechności zatrudnienia wśród skazanych, wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz aktywizacja zawodowa skazanych.

Od połowy czerwca br. panie osadzone w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie zostaną skierowane do prac na terenie szkółki leśnej, gdzie zajmować się  będą pielęgnacją sadzonek drzew leśnych.