Asset Publisher Asset Publisher

Wspomnienie Śp. Leśniczego Jerzego Hamerskiego

Niedawno pożegnaliśmy kolejnego wielkiego leśnika Jerzego Hamerskiego. Emerytowany leśniczy odszedł w wieku 86 lat.

Świętej Pamięci Jerzy Hamerski urodził się 20 stycznia 1937 roku w Słomówku. Nasz zmarły Kolega leśnikiem był od zawsze, wywodził się z leśnej rodziny o głębokich korzeniach łowieckich.

Po ukończeniu Technikum Leśnego w Warcinie w 1957 r. rozpoczyna pracę zawodową w Nadleśnictwie Mielno, gdzie pełnił funkcję podleśniczego kontraktowego na terenie Leśnictwa Nowaszyce.

W 1959 r. po zakończeniu służby wojskowej kontynuuje prace jako podleśniczy, najpierw w Nadleśnictwie Nekla, a od 1960 r. w Nadleśnictwie Kąty. W tym samym roku obejmuje na cztery lata stanowisko Leśniczego Leśnictwa Mokrzec w Nadleśnictwie Międzychód. W dniu 1 czerwca 1964 r. przejmuje obowiązki Leśniczego Leśnictwa Słomówko, które wypełnia wzorowo przez kolejne 37 lat aż do dnia 31 grudnia 2001 r. kiedy to kończy pracę zawodową i przechodzi na emeryturę.

Jerzy był zawsze życzliwy i pomocny, a przede wszystkim wrażliwy na przyrodę i las, który stał się jego pasją i spełnieniem zawodowym. Zdobytą wiedzę i doświadczenie leśne chętnie przekazywał młodym pokoleniom stając się mentorem i wzorem do naśladowania. Ze skarbnicy wiedzy leśnej korzystał również Jego Syn, świętej pamięci Waldemar Hamerski, który w latach 2002-2022 z sukcesem kontynuował dzieło ojca wzorowo pełniąc funkcję Leśniczego Leśnictwa Słomówko.

Świętej pamięci Jerzy Hamerski słynął z sumiennej i wzorowej organizacji pracy, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań gospodarczych. Zawsze znany z solidności, ogromnego zaangażowania, pełnej dyspozycyjności i solidarności ze współpracownikami.

W czasie swojej aktywności zawodowej umiejętnie rozpoznawał potrzeby lasu, trafnie łącząc zagadnienia ochrony przyrody, gospodarki leśnej i gospodarki łowieckiej. Ze szczególną starannością dbał o kultywowanie i przestrzeganie etyki i kultury łowieckiej.

Często doceniany i wyróżniany przez różne instytucje i organizacje, licznymi nagrodami zawodowymi podkreślającymi szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz przyrody i gospodarki leśnej. Między innymi odznaczony został: Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego”, Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych” oraz wyjątkową nagrodą „Kordelasem Leśnika Polskiego”. Ponadto w uznaniu za czterdziestopięcioletnią wzorową i nienaganną Służbę Leśną powołany został do zaszczytnej Kapituły Leśnej Komisji Kombatanckiej.

Jednak przede wszystkim świętej pamięci Jerzy Hamerski zdobył wysokie uznanie społeczności lokalnej, wśród której cieszył się wyjątkowym zaufaniem i poszanowaniem.

Był wzorem do naśladowania. Godnie i z honorem nosił mundur leśnika. Owoce Jego pracy będą widoczne przez długie lata.