Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia terenowe kadetów SA PSP w Poznaniu

W dniach 20 oraz 21 września 2023 r. na terenie leśnictwa Jezierce miały miejsce zajęcia terenowe dla kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Zajęcia dla obu grup kadetów odbywające się przy jeziorze Ully, miały przybliżyć tematy związane z zagrożeniem pożarowym obszarów leśnych, w tym między innymi zapoznać przyszłych strażaków ze stopniami zagrożenia pożarowego lasów (SZPL), które określają stopień prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu.

Ze względu na coroczne wysokie temperatury powietrza, w okresie letnim często ustalany jest najwyższy 3. stopień zagrożenia pożarowego w lasach – duże zagrożenie. Sprawia to, że niezwykle istotna jest szybka reakcja służb, aby powstające pożary zostały ugaszone w jak najkrótszym czasie.