Asset Publisher Asset Publisher

Aktualizacja obszaru objętego zakazem wstępu do lasu

Nadleśnictwo Czerniejewo przypomina, że na terenie nadleśnictwa trwa uprzątanie skutków klęski wiatrołomów z 11.08.2017 r.

Na obszarze dotkniętym skutkami huraganu nadal zalegają znaczne ilości drewna i połamanych drzew co stwarza duże zagrożenie pożarowe oraz realną groźbę utraty zdrowia lub życia.

Na terenie lasów nadleśnictwa obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzony Zarządzeniem nr 32/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo z dnia 18.03.2019 r.

Zakazem objęte są następujące leśnictwa:

- Leśnictwo Podstolicew oddziałach o numerach: 59-64; 75-80; 98-103; 116-120;

- Leśnictwo Słomówkow oddziałach o numerach: 96-97; 111-115; 121-126; 138-144;

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje do 31.12.2019 r.

 

Zdjęto zakaz wstępu do lasu w leśnictwach:

- Leśnictwo Milkarowow oddziałach o nr 254-280;

- Leśnictwo Lineryw oddziałach o nr 54-57, 81-84;

oraz na pozostałych oddziałach:

- Leśnictwa Słomówko o numerach: 1-2; 127-130; 145-148; 156-158; 161-164; 167-168; 173-175;

- Leśnictwa Podstolice o numerach: 131-137; 149-155; 159-160; 165-166; 169-172; 175A; 176-180;

gdzie zakończono prace porządkujące skutki wiatrołomów z dnia 11.08.2017 r.

 

Szczegółowa mapa lokalizacyjna obszaru objętego zakazem dostępna jest w galerii powyżej artykułu.

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem dostępna jest w wersji elektronicznej poniżej artykułu.