Las po trąbie powietrznej Las po trąbie powietrznej

Uwaga! Niebezpieczeństwo!

Leśnicy ostrzegają przed zagrożeniami powstałymi w lasach Nadleśnictwa Czerniejewo w związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi burzami oraz silnymi wichurami.

Niebezpieczne dla zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie uszkodzonych drzewostanów są wiatrołomy, wiatrowały czy nadłamane konary drzew. Nadleśnictwo prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okolicach uroczyska Dębina (leśnictwo Słomówko, koło Wrześni) , gdzie powstały największe szkody.

Leśnicy przypominają o bezwzględnym zakazie przebywania na terenach leśnych objętymi pracami związanymi z usuwaniem skutków wichury.

tekst: F. Fiutak

fot. T. Raźny

 

fot. A. Możdżeń