Aktualności Aktualności

INFORMACJA O ZEBRANIU Z WYKONAWCAMI 21.11.2019 r.

1. INFORMACJA O ZEBRANIU Z WYKONAWCAMI
w trybie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)


Nadleśnictwo Czerniejewo, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w celu wyjaśnienia treści SIWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo w roku 2020”
Spotkanie odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w sali nr 10 (sala narad) w siedzibie Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.

Szczegóły postepowania na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce Zamówienia publiczne.

2. INFORMACJA O ZEBRANIU Z WYKONAWCAMI
w trybie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)


Nadleśnictwo Czerniejewo, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w celu wyjaśnienia treści SIWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo w roku 2020”
Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. o godzinie 12:30 w sali nr 10 (sala narad) w siedzibie Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.

 

Szczegóły postepowania na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce Zamówienia publiczne.