Aktualności Aktualności

Komunikat dotyczący chęci zakupu gruntów leśnych

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Czerniejewo informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 Ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 672 ze zm.).


W szczególności Nadleśnictwo jest zainteresowane zakupem gruntów, które:

  1.  bezpośrednio przelgają do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
  2.  regulują przebieg granicy polno-leśnej,
  3.  w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) zostały sklasyfikowane jako las [Ls], a jeżeli stanowią grunt orny [R] to zostały przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadają decyzją o warunkach zabudowy na zalesienie),
  4. posiadają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, brak obiciążeń na rzecz osób trzech,
  5. granice dzialki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Jeżeli jest Pan/Pani właścicielem gruntu, który spełnia powyższe kryteria prosimy o kontakt:

  • mailowy – czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl
  • telefoniczny – 62-427-30-41
  • listowny – Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.

WAŻNE
Zgodnie z art. 37 ust 5, Ustawy o lasach Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub
nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.