Aktualności Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu

Nadleśnictwo Czerniejewo uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. został rozstrzygnięty Nieograniczony publiczny przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych będących mieniem Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo.
 

Lista osób, których oferty zostały ofertami zwycięskimi znajduje się na stronie

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_czerniejewo/komunikaty_i_ogloszenia