Aktualności Aktualności

samowyrób drewna

W celu przygotowania drewna na własne potrzeby do ogrzewania budynku mieszkalnego osoby chętne mogą zgłaszać się do leśniczego (Lista leśnictw oraz kontakt: https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/lesnictwa). W przypadku możliwości pozyskania drewna na zasadach samowyrobu leśniczy wskaże miejsce wykonywania tych prac.

Zasady sprzedaży i wyrobu drewna określone są w Zarządzeniu nr 9/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo z dnia 21.01.2022 r. (Zarządzenie pod artykułem).

 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji odnośnie pozyskiwania drewna samowyrobem.

  1. Pozyskanie drewna samowyrobem dotyczy tylko sortymentów S4 i M2.
  2. Drewno pozyskiwane kosztem nabywcy może pochodzić tylko z drzew leżących, wyciętych po wykonanym zabiegu pielęgnacyjnym lasu.
  3. Sprzedaż drewna pozyskanego kosztem i staraniem kupującego (samowyrób) odbywa się w kancelariach leśnictw (cennik – załącznik nr 1).
  4. Ogłoszenie dotyczące wykazu powierzchni, na których istnieje możliwość pozyskania drewna w drodze samowyrobu umieszczone zostaje również na tablicy informacyjnej danego leśnictwa.
  5. Podstawą do przystąpienia do pozyskania drewna samowyrobem jest podpisanie „Oświadczenia” (załącznik nr 2).