Aktualności Aktualności

"Duch lasu" w czerniejewskich lasach

Gatunki zwierząt występujące w lesie rozpoznajemy najczęściej po wyglądzie. Wychodząc na spacer potrafimy dostrzec różnicę pomiędzy kolorem sierści saren, czy jeleni. Barwę charakterystyczną dla danego gatunku nazywamy umaszczeniem.

Zdarzają się jednak sytuację, gdzie w wyniku mutacji genetycznej pojedyncze osobniki odróżnia wyjątkowa cecha. W lasach Nadleśnictwa Czerniejewo widywane są daniele (łac. dama dama) o nietypowej barwie szaty.

Daniele mają najczęściej rudobrązowe umaszczenie, które przecinają charakterystyczne jasne plamy oraz ciemna smuga biegnąca wzdłuż kręgosłupa. Plamy te są główną cechą rozróżniająca dany gatunek od innych z rodziny jeleniowatych m.in. saren i jeleni.

Widoczne na zdjęciach osobniki posiadają jeden z dwóch specyficznych wariantów umaszczenia. Jest to tzw. forma leucystyczna (zbliżona do białej), bardzo często mylona z albinizmem występującym wśród ludzi.

Oprócz spotykanych „duchów”, czasami dostrzec możemy również formę melanistyczną, czyli niemal czarną, która również jest zjawiskiem naturalnym.

Niezależnie od koloru ubarwienia daniele wyróżniają się także szerokim, łopatowatym porożem – dużo mniejszym niż u jelenia szlachetnego. Warto przypomnieć, że tylko samce posiadają poroże, które co roku zostaje zrzucone (w okolicach maja), a na jego miejsce wyrasta nowe. Daniele mają dobry węch i słuch oraz bardzo dobry wzrok, dlatego mimo licznie występujących w okolicznych lasach chmar (określenie stada danieli), nie zawsze łatwo je ujrzeć.