Aktualności Aktualności

Kto jest patronem leśników?

Zapewne wiele osób na powyższe pytanie odpowiedziałoby – św. Hubert lub św. Franciszek. Tymczasem odpowiedź jest zupełnie inna, ponieważ już od ponad pół wieku, patronem tym jest św. Jan Gwalbert.

Jan Gwalbert urodził się we Florencji, około roku 1000 w rodzinie arystokratycznej. Podczas wojny między miastami zabity został jego brat – Ugo. Zgodnie z panującym wtedy zwyczajem Jan zobowiązany był pomścić śmierć brata, co zresztą zamierzał uczynić, jednak pod wpływem błagania mordercy darował mu życie i tym samym zmienił swoją postawę życiową. Osiadł w lasach w Vallombrosa, zbudował tam klasztor i założył zakon.

Tamtejsi mnisi, żyli bardzo skromnie, spędzając dni na modlitwach i sadzeniu lasu. Las dla świętego Jana był bogatą księgą wiedzy, a we wszystkich roślinach i stworzeniach w nim mieszkających widział dobroć i mądrość Boga Stwórcy. Zmarł 12 lipca 1073 r. w Passigniano pod Florencją. W 1193 r. został kanonizowany przez papieża Celestyna III, a w roku 1951 ogłoszony przez Piusa XII patronem ludzi lasu.

Mimo tych wydarzeń postać Jana Gwalberta zdaje się, nie być powszechnie znana, co warto zmienić ponieważ to właśnie on jest właściwym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi pracujących w lesie.

Św. Jan Gwalbert przedstawiany jest z krzyżem bądź sadzonką drzewa liściastego w dłoni.

 

Modlitwa leśników przez przyczynę Św. Jana Gwalberta


O Panie, niech Twoja łaska oświeca nasze umysły i nasze serca;
wspomagaj nas, aby nasza nadzieja codziennie wzrastała.
Zycie powierzyło nam służbę krajowi poprzez zachowanie,
troskę i obronę rzeczy najpiękniejszych z dzieł stworzenia: drzew,
zwierząt, wody, gór i lasów, które dałeś dla dobra człowieka.
Spraw o Panie, abyśmy byli coraz bardziej świadomi, jak
wspaniałe jest nasze zadanie i abyśmy je wiernie wypełniali.
A ty sam święty Janie Gwalbercie, nasz Patronie i Mistrzu,
prowadź nas poprzez takie rozumienie życia, które wiedzie do
chrześcijańskiej miłości i społecznej solidarności.
Dopomóż nam coraz lepiej rozumieć dzieła Stwórcy i związki,
które łączą jego stworzenie, tak aby także nasza praca była zawsze
w harmonii z planem Bożym. Amen.