Aktualności Aktualności

Quady rozjeżdżają lasy!

Chuligani coraz częściej ignorują zakaz wjeżdżania do lasu. Kierowcy quadów dewastują poszycie, płoszą zwierzęta, niszczą uprawy i stanowią zagrożenie dla ludzi.

Jazda quadem najwięcej przyjemności sprawia w terenie. Kamienie, korzenie i błoto – w poszukiwaniu takiego urozmaicenia terenu kierowcy quadów zapuszczają się do lasu.  Na forach internetowych często można spotkać wpisy: „A gdzie indziej jeździć? Po lesie najfajniej, można się wyszaleć".  

Art. 29 Ustawy o lasach wyraźnie zastrzega, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Przypominamy!  Wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabroniony. Dopuszczalny jest on tylko po drogach publicznych lub wyraźnie oznakowanych. Nielegalny wjazd do lasu jest wykroczeniem karanym mandatem nawet do 500 złotych. Jeśli dodatkowo jest to obszar chroniony kwoty te znacząco rosną. Amatorzy rajdów na terenach leśnych nie zdają sobie sprawy, że hałas i dewastacja poszycia w miejscach takich jak rezerwaty, Parki Krajobrazowe i obszary Natura 2000 mogą spowodować nieodwracalne szkody w środowisku.

Naturalnie nie wszyscy quadowcy to wandale. Miłośnicy tego sportu są skłonni przemieszczać się wiele kilometrów, by dojechać na specjalnie przygotowane tory off-roadowe, angażują się w akcje związane z ochroną przyrody. Warto brać z nich przykład.