Aktualności Aktualności

Ratowanie lasu przed chrabąszczem majowym. Wkrótce rozpocznie się lotnicze zwalczanie

Między 18 a 29 maja 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo zostaną przeprowadzone zabiegi ratownicze mające na celu ograniczenie występowania chrabąszcza majowego.

Obszar, który zostanie objęty zabiegiem to w sumie 1425 ha lasu. Został on wyznaczony na podstawie wieloletnich obserwacji rójek chrabąszczy, kontroli zapędraczenia gleby w ciągu ostatnich czterech lat oraz tegorocznych obserwacji na powierzchnia próbnych.

Zabiegi ochronne będą przeprowadzone za pomocą agrolotniczej aparatury zamontowanej na samolocie Dromader. Specjalne atomizery są skalibrowane, tak by odpowiednio dopasować dawkę środka oraz obszar oprysku. Trasę przelotu ustala się w oparciu o dane GPS, dzięki temu możliwe jest wykonanie zabiegu tylko nad wyznaczonymi oddziałami.

Do oprysku zastosowane zostaną preparaty Mospilan 20 SP oraz CHR/I/ACE 200 SE. Zostały one dopuszczone decyzją Ministra Rolnictwa do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Oba preparaty są środkami owadobójczymi, rozpuszczalnymi w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Dla ludzi mogą być szkodliwe dopiero po połknięciu, dlatego przed zbiorem jakichkolwiek płodów runa leśnego należy zachować 14 dni okresu karencji od ostatniego dnia zastosowania środka. Przed opryskiem preparat Mospilan 20 SP, tak jak i preparat CHR/I/ACE 200 SE zostanie połączony z wodą oraz środkiem Ikar 95 EC, który zmniejsza napięcie powierzchniowe przygotowanej cieczy. W tej postaci preparaty zostaną rozpylone.

Podawany przez nas zakres dat, jest tak szeroki, ponieważ ostateczny termin zwalczania zostanie ustalony na podstawie obserwacji przebiegu rójki chrabąszczowatych oraz panujących warunków atmosferycznych. By zabieg był precyzyjny i skuteczny opryskowi nie może towarzyszyć wiatr oraz opady atmosferyczne. Sam zabieg lotniczy będzie trwał ok. 2 dni. W dniach poprzedzających nalot oraz w trakcie trwania nalotu zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Powierzchnie przewidziane do oprysku będą zaznaczone na mapach (załącznik 1, załącznik 2).

Tuż przed planowanym zabiegiem podamy więcej szczegółów odnośnie akcji.