Aktualności Aktualności

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach społecznych na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach społecznych na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.

RDLP w Poznaniu wnosi o zgłaszanie uwag odnośnie możliwości użycia przez tutejszą dyrekcję, środka ochrony roślin – Dursban 480 EC, w terminie do 23 lutego 2018 r.

Uwagi można zgłaszać na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań,

lub elektronicznie:

sekretariat@poznan.lasy.gov.pl,

w tytule wpisując „konsultacje FSC- Dursban”.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod nr tel. +48 61 668 44 35 lub +48 61 668 44 39, osoby kontaktowe: Marlena Kowalkowska i Zuzanna Pichola.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniższych załącznikach: