Aktualności Aktualności

UWAGA - Właściciele Lasów Prywatnych

UWAGA

Właściciele Lasów Prywatnych

Nadleśnictwo Czerniejewo zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli lasów prywatnych, którzy zostali zobligowani do wykonania zrębów sanitarnych w swoich lasach zdewastowanych przez huragan z dnia 11 sierpnia 2017 r., o przyśpieszenie realizacji prac objętych decyzjami Starostów.

Nadlesnictwo przypomina, że prace te będa podlegały komisyjnym odbiorom.

Wyżej wymieniony odbiór połączony z pomiarem uprzątniętej powierzchni jest niezbędny aby można było wystapić o dofinansowanie z Funduszu Leśnego za wykonane prace.

Nadleśnictwo przypomina również, że środki finansowe z Funduszu Leśnego przewidziane na powyższy cel są zwolnione z podatku dochodowego wyłącznie w sytuacji, gdy będą one wypłacone do dnia 31 grudnia 2018 roku.