Aktualności Aktualności

Wspólna inwestycja drogowa Nadleśnictwa z gminami Września i Nekla

Nadleśnictwo Czerniejewo buduje drogi z gminą Września i Nekla

W dniach 27 i 28 czerwca 2019 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo podpisał z burmistrzami gmin Nekla i Września umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Konserwacja dróg publicznych o nawierzchniach gruntowych na terenach poklęskowych na terenie gmin Września i Nekla”.

Na zadanie to Nadleśnictwo Czerniejewo otrzymało ze środków związanych z funduszem leśnym 1.000.000,00 zł. Wniosek w tej sprawie złożony został w lutym 2019 roku. Przedmiotem inwestycji będą drogi gminne biegnące przez tereny leśne Nadleśnictwa, dotknięte klęską z 2017 roku, łączące miejscowości Nowy Folwark - Marzelewo - Barczyzna.

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku działań związanych z usuwaniem skutków działania wiatrów huraganowych na powierzchniach klęskowych, polepszenie warunków wywozu drewna z terenów poklęskowych oraz umożliwienie dostępu do zniszczonych drzewostanów w celu ich odnowienia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Łączna długość dróg publicznych objętych przedsięwzięciem wynosi 4,59 km, w tym:

- droga gminna na terenie Leśnictwa Słomówko – gmina Września – 1,72 km,

- droga gminna na terenie Leśnictwa Podstolice – gmina Września – 2,23 km,

- droga gminna na terenie Leśnictwa Podstolice – gmina Nekla – 0,64 km.