Wydawca treści Wydawca treści

Leśny savoir vivre

Wszędzie dobrze, ale w lesie najlepiej. Zanim jednak wyruszymy po relaks i zabawę w lesie warto wiedzieć jak zachować się w lesie i na co trzeba uważać.

Zasady bezpiecznego zachowania w lesie:

 1. Czytaj tablice informacyjne i ostrzegawcze, stosuj się do instrukcji. Przy wysokim, III stopniu zagrożenia pożarowego obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Sprawdzaj aktualności na stronie internetowej nadleśnictwa
 2. Nie wchodź na obszary na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 3. Młodsze dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku, niektóre miejsca może potencjalnie wystąpić zagrożenie
 4. Podczas poruszania się po nieco trudniejszym terenie, zwróć uwagę, by dzieci poruszały się pojedynczo i miały swobodne ręce.
 5. By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowo zabezpieczy Cię stosowny ubiór: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru weź prysznic, a później sprawdź swoje ciało i usuń ewentualne kleszcze.
 6. Wędruj wyznaczonymi szlakami  drogami leśnymi. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m. wysokości objęte są zakazem wstępu, nie wchodź na nie, by ni niszczyć młodych drzew;
   Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe.
 7. Jeśli zabierasz do lasu psa prowadź go na smyczy, by nie płoszył innych zwierząt;
 8. Nie rozpalaj ognisk i nie używaj  otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie nie pal papierosów, każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru;
 9. Śmieci zabierz je ze sobą. Jeżeli zobaczysz nielegalne wysypiska zgłoś to leśnikom lub policji;
 10. Jeżeli podczas wycieczki zauważyłeś niepokojącą sytuację, niedozwolone zachowanie, pożar lub niebezpieczeństwo dla przyrody i ludzi, zawiadom straż pożarną, leśników lub policję dzwoniąc pod telefon alarmowy 112 lub do straży pożarnej 998;
 11. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć grzybów niejadalnych i tych, których nie znasz. Nie zrywaj i nie depcz roślin – większość z nich jest pod ochroną;
 12. Pamiętaj, że młode zwierzęta, tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się karmiący rodzice. Nie zabieraj zwierząt z lasu;
 13. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Nie zastawiaj autem dróg pożarowych;
 14. Konno możesz poruszać się po lesie wyłącznie po wytyczonych do tego ścieżkach;
 15. Ognisko można rozpalić tylko w miejscu wskazanym przez leśników, po wcześniejszym uzyskaniu zgody. Ogień rozpalaj z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Po zakończeniu spotkania pamiętaj, by nie zostawiać ogniska bez opieki, nawet jeśli pozostał tylko popiół. By mieć pewność, iż wiatr nie roznieci go na nowo należy obsypać je ziemią a wokół wykopać rowek lub odgarnąć ściółkę do czystej ziemi;
 16. Informacje o miejscach na ognisko i zasadach udostępniania znajdziesz tu; 
 17. Burza w lesie nie jest tak samo groźna jak na otwartej przestrzeni. Pamiętaj jednak, by nie chować się pod samotnymi drzewami, ani w kępach drzew wyodrębnionych z drzewostanu. W lesie najbezpieczniej jest na terenie obniżonym.

 

W lesie można czuć się bezpiecznie, należy jedna pamiętać, że mogą wystąpić sytuacje w których należy zachować szczególną ostrożność.

Potencjalne zagrożenia:

Potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie Izby edukacji leśnej:

 1. Miejsce na ognisko  –  ryzyko poparzenia, możliwość skaleczenia widelcami do kiełbasek.
 2. Suche rowy odwadniające biegnące wzdłuż drogi prowadzącej do Izby edukacji leśnej.
 3. Otwarte bramy i furtki, umożliwiające wyjście do otwartego kompleksu leśnego oraz na drogę.

Potencjalne zagrożenia na ścieżkach edukacyjnych, szlakach rowerowych oraz pieszych :

 1. Martwe i obumierające drzewa. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów - pozostawione do naturalnego rozkładu, w każdej chwili mogą się przewrócić lub złamać.
 2. Wystające korzenie drzew, czasowo śliskie pnie drzew, różnego rodzaju nierówności (kamienie, gałęzie, koleiny itp.).
 3. Szczególne warunki pogodowe (burza, silny wiatr), oblodzenie szlaków spacerowych itp.
 4. Występowanie różnego typu zwierząt:
  • kleszcze oraz inne zwierzęta, które mogą roznosić groźne choroby,
  • niektóre owady, których jad może, zwłaszcza dla osób uczulonych, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Podobne niebezpieczne reakcje mogą wywoływać części niektórych roślin i ich pyłek.
  • niektóre zwierzęta, które w sytuacji niepokojenia mogą być agresywne (np. samice dzików, żmije).
 5. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których prowadzona jest ścinka drzew, są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych oraz są objęte zakazem wstępu. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 6. Drogi leśne, po których mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.
 7. Na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku stwierdzenia ich występowania należy powiadomić  policję w celu zabezpieczenia terenu.
 8. Na terenie nadleśnictwa prowadzona jest gospodarka łowiecka.