Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Hodowla lasu jest działem gospodarki leśnej odpowiedzialnym za wprowadzanie na wycięte zręby młodego pokolenia lasu, oraz jego pielęgnacje.

Dokonuje się tego w sposób sztuczny, lub naturalny. Przez  sztuczne odnowienie rozumiemy wysadzanie sadzonek wyhodowanych w szkółce leśnej, lub wysiew nasion zebranych wcześniej w drzewostanach nasiennych. Odnowienie naturalne to naturalny proces samosiewu drzew. Nasiona po opadnięciu na ziemię, zaczynają kiełkować i rozpoczyna się rozwój kolejnego pokolenia lasu. W Nadleśnictwie Czerniejewo co roku sadzi się młode pokolenie lasu na ok. 100 ha. Będzie ono pielęgnowane przez ok. 100 lat. W tym okresie wykasza się chwasty, sadzi nowe sadzonki w miejscach wypadu, usuwa drzewka chore, wadliwe oraz niepożądane. Na obszarach lasu gdzie występuje duża liczebność jeleni, saren, uprawy grodzi się. Zwierzęta te powodują bardzo duże szkody w sadzonkach zjadając je, lub niszcząc. Po pewnym czasie gdy uprawa podrośnie, ogrodzenie likwiduje się. W ten sposób teren ten znów staje się dostępny dla wszystkich użytkowników lasu.

Nasiennictwo i selekcja
To dział gospodarki leśnej zajmujący się zbiorem i magazynowaniem nasion. Dział ten też odpowiada za wybór drzewostanów w których będzie odbywał się zbiór nasion. Muszą to być najlepsze jakościowo drzewostany w danym nadleśnictwie. Z nich będzie odbywał się zbiór nasion. Z nasion tych produkuje się sadzonki do odnowień lasu. W Nadleśnictwie Czerniejewo jest łącznie 263,05 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych.

Szkółkarstwo
Nadleśnictwo Czerniejewo posiada szkółkę leśną o powierzchni 660 arów. Produkuje się na niej sadzonki z nasion pozyskanych w drzewostanach nasiennych. Produkcja sadzonki trwa ok 2 – 3 lata. Po tym okresie sadzonka jest sadzona na zrębie i powstaje uprawa leśna. W Nadleśnictwie Czerniejewo produkuje się głównie sadzonki sosny, dębu, świerka, buka, olchy, lipy.

Tekst: Marek Skorniak

Przeczytaj więcej o hodowli lasu