Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się stanowiska następujących roślin wymierających i zagrożonych objętych ścisłą ochroną gatunkową :

 • kruszczyk szerokolistny (Epipactis latifolia)
 • lilia złotogłów (Lilium martagon)
 • pełnik europejski (Trollius europeus)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
 • sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
 • lipiennik loesela (Liparis Loeselii)
 • obuwik pospolity (Cypripedium Calceolus)

Wśród gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną między innymi występują:

 • kumak nizinny (Bombina bombina)
 • bóbr europejski (Castor fiber)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • kania ruda (Milvus milvus)
 • żuraw (Grus grus)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius)