Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Zagrożenia biotyczne

Obszary leśne Nadleśnictwa Czerniejewo ze względu na urozmaicenie siedlisk leśnych są w niewielkim stopniu zagrożone gradacyjnym występowaniem szkodników owadzich pierwotnych, spośród których największe potencjalne zagrożenie stanowią gradacje brudnicy mniszki, boreczników i zwójki zieloneczki.

Spośród szkodników wtórnych sosny największe znaczenie mają cetyńce oraz przypłaszczek granatek. W drzewostanach dębowych w ostatnich latach największe znaczenie ma występowanie opiętka dwuplamkowego. Spośród szkodników upraw wspomnieć należy o zwiększającym się zagrożeniu ze strony pędraków chrabąszcza majowego.

Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśnika w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki.

Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśnika w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki. Aby poprawić ich warunki bytowania, wywieszamy w lasach budki lęgowe, a zimą gdy panują trudne warunki zapewniamy odpowiednią karmę.

 

Duże znaczenie gospodarcze mają szkody powodowane przez zwierzynę przede wszystkim przez jelenie i sarny, przed którymi zabezpiecza się w uprawy przez grodzenie, smarowanie repelentami oraz palikowanie cennych gatunków. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie do zgryzania ścięte i pozbawione gałęzi drzewa. Działania takie znacznie ograniczają szkody w młodnikach.

Zagrożenia abiotyczne

Spośród czynników abiotycznych wpływ na stan zdrowotny i sanitarny lasów mają susze (obszar najniższych opadów w Polsce) oraz wahania poziomu wód gruntowych, a także przymrozki i huraganowe wiatry.

Zagrożenia antropogeniczne

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest  nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie. Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100 metrów od nich nie można używać otwartego ognia. Pamiętajmy, że pożar lasu stanowi ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla zwierzą zamieszkujących las, ale i dla ludzi mieszkających w jego najbliższym otoczeniu.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie.

 

          

 

Przeczytaj więcej o ochronie lasu