Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja turystyki

Indywidualne wycieczki i imprezy zorganizowane – co należy wiedzieć?

Malownicze jeziora, zmienność siedlisk, bogactwo gatunków roślin i zwierząt to wszystko sprawia, że lasy Nadleśnictwa Czerniejewo należą do bardzo atrakcyjnych pod względem turystycznym. Turyści chętnie korzystają z wyznaczonych szlaków rowerowych oraz pieszych. Każdy turysta odwiedzając las musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych oraz zachować poszanowanie dla środowiska naturalnego poprzez przestrzeganie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach.

Przed wycieczką warto sprawdzić mapę zagrożenia pożarowego  oraz zakazy wstępu do lasu. Przydatne może okazać się zapoznanie się z odpowiedziami na pytania najczęściej zadawane leśnikom.

Dodatkowe zobowiązania ciążą na organizatorze większych imprez turystycznych. Organizator imprezy (rajd rowerowy, nordic-walking itp.) odbywającej się na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Czerniejewo zobowiązany jest do kontaktu z biurem Nadleśnictwa oraz dostarczenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia znajdującego się w materiałach do pobrania.