Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Siedziba Nadleśnictwa Czerniejewo, składającego się z obrębów Czerniejewo i Nekla, znajduje się w Czerniejewie-Głożynie.

Granice administracyjne Nadleśnictwa Czerniejewo obejmują obszar 91 km2. Tereny leśne stanowią obszar 13 611 ha. 

Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa obejmuje następujące powiaty i gminy:

    pow. gnieźnieński - gminy Czerniejewo i Łubowo,
    pow. poznański – gminy Kostrzyn Wlkp., Pobiedziska,
    pow. średzki – gminy Środa Wlkp., Dominowo,
    pow. wrzesiński – gminy Września, Nekla.


   
 

Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego, A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Warszawa. 1993–1997. Główny Geodeta Kraju) terytorialny zasięg Nadleśnictwa Czerniejewo znajduje się w następujących jednostkach (w układzie dziesiętnym):

Obszar: Europa Zachodnia - 1

Podobszar: Podalpejska Europa Zachodnia - 3

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski - 31

Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie - 315

Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie - 315.5

Mezoregion: Równina Wrzesińska - 315.56