Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw – 44,1 % powierzchni leśnej). Siedliska lasowe i olsy zajmują 81,0 % powierzchni leśnej, natomiast borowe 19,0 % powierzchni leśnej.

Udział procentowy typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Czerniejewo:

 • LMśw 44,1%
 • BMśw 18,6%
 • Lśw 14,9%
 • Lw 11,7%
 • LMw 6,6%
 • OlJ 2,5%
 • Ol 1,5%
 • BMw 0,4%

Charakterystyka przyrodniczo-leśna:
Wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Czerniejewo leży w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej.

Klimat:
Pod względem klimatycznym Nadleśnictwo położone jest w Regionie Śląsko-Wielkopolskim.

Wieloletnie dane klimatyczne:

 • opady 430 mm
 • średnie temperatury roczne + 7,5 C
 • ilość dni ze śr. temp. poniżej 0,0 C - ok. 80
 • ilość dni ze śr. temp. powyżej + 15,0 C - 90
 • ilość dni z pokrywą śnieżną - 65
 • wiatry zachodnie

Gleby:
Na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo dominują gleby rdzawe (60,8% powierzchni), które stanowią podstawowy, najważniejszy gospodarczo typ gleb w Nadleśnictwie.


Z pozostałych ważniejszych typów gleb, występują:

 • gleby murszowate (7,7%)
 • gruntowoglejowe (7,1%)
 • kulturoziemne (4,2%)
 • brunatne (4,0%)
 • czarne ziemie (4,0%)
 • płowe (3,9%)
 • bielicowe (3,3%)
 • opadowoglejowe (1,3%)
 • murszowe (1,2%)
 • torfowe (1,0%).