Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Nasze lasy są nie tylko niezwykle atrakcyjne dla przyrodników, ze względu na powiązanie terenu z początkami Państwa Polskiego są również pasjonujące dla historyków.

Nadleśnictwo Czerniejewo powstało w 1985 roku i obecnie administruje lasami o powierzchni ponad 13,5 tys. ha. Jest to teren silnie związany z początkami tworzenia się państwa Polskiego. Świadczą o tym liczne pozostałości archeologiczne, jak choćby grody w Gieczu i Grzybowie, czy liczne śródleśne grodziska i cmentarze.

Nasze lasy są także niezwykle urozmaicone przyrodniczo. Pozwoliło to na utworzenie w 1993 roku „Parku Krajobrazowego Promno", w którym można podziwiać urokliwe dolinki oraz malownicze jeziorka powstałe w okresie ostatniego zlodowacenia. W prowadzonej przez nas działalności ważne jest także zachowanie bogactwa przyrodniczego pobliskich terenów. Dlatego też w administrowanych przez nas lasach utworzyliśmy 7 rezerwatów przyrody. Rzadkie oraz ginące gatunki roślin i zwierząt objęte zostały natomiast specjalną ochroną strefową wokół miejsc ich występowania.

Liczne ścieżki piesze jak i rowerowe umożliwiają odkrycie najciekawszych fragmentów naszych lasów.

Nadleśnictwo Czerniejewo zaprasza!

Tekst: Hubert Kaczmarek