Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadzór Nadleśnictwa Czerniejewo na lasami niepaństwowymi sprawowany jest na terenie czterech starostw: Poznańskiego, Gnieźnieńskiego, Wrzesińskiego oraz Średzkiego. Ogólna powierzchnia lasów nadzorowanych wynosi 658 ha.  

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie nadzoru z nad lasami niepaństwowymi jest leśniczy szkółkarz pan Jacek Buszkiewicz. W sprawach dotyczących nadzoru prosimy kontaktować się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 13:00.