Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tyś. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo znajduje się 34 pomników przyrody.

Składają się na nie:

- 1 głaz narzutowy

- 1 grupa drzew

- 32 pojedyncze drzewa: są to dęby szypułkowe, sosny pospolite, jarząb brekinia, orzesznik pięciolistkowy.