Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Bielawy

Jest to rezerwat leśny objęty ochroną ścisłą. Jego powierzchnia wynosi 20,01 ha. Został utworzony w celu zachowania fragmentu lasu liściastego o charakterze zespołu naturalnego z udziałem dębu, jesionu, grabu, wiązu i modrzewia polskiego.